امروز: ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

شرکت آرامش سازان پیشرو، وابسته به موسسه عسکریه و زیر مجموعه هلدینگ مدیریت سرمایه امید توس  در تاریخ 1388/07/18 به صورت شرکت سهامی خاص طی شماره ثبت 358037 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.